กายวิภาคจักรราศี (๓๓)

*************

๖. เทวีฤกษ์  หมายถึง นางกษัตริย์ หรือ พระราชินี นอกจากนั้นยังหมายถึง หญิงสาวพรหมจารี หรือหญิงที่อยู่ในตระกูลชั้นสูง อยู่ในสังคมชั้นสูง อยู่ในรั้วในวัง หญิงที่ได้รับการศึกษาสูง ๆ มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี มีเกียรติ มีฐานะทางสังคม ซึ่งความหมายของบุคคลนั้น จะเน้นไปที่สตรีเพศทั้งสิ้น ดังนั้น กิจการอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทวีฤกษ์ จึงควรเป็นกิจการอาชีพ หรือให้บริการ เกี่ยวกับสตรีเพศ หรือเป็นงานอาชีพที่ผู้หญิงส่วนมาก หรือส่วนใหญ่ทำกัน เช่น อาชีพช่างเสริมสวย อาชีพพยาบาล อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพเกี่ยวกับฟ้อนรำ หรือศิลปการแสดงต่าง ๆ  อาชีพการให้บริการบนเครื่องบิน หรือ แอร์โฮสเตส ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากลักษณะอาชีพ และการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบของผู้หญิง หรือผู้หญิงส่วนใหญ่ทำแล้ว อาชีพที่เกี่ยวกับน้ำทุกชนิด ก็ถือว่าเป็นอาชีพของเทวีฤกษ์ด้วยเช่นกัน เพราะธรรมชาติของน้ำมักเย็น ปรับตัวให้เข้ากับภาชนะต่าง ๆ หรือ สภาวะแวดล้อมได้ง่าย ตามคุณลักษณะของผู้หญิง ได้แก่ อาชีพขายน้ำดื่ม, อาชีพขายน้ำแข็ง, อาชีพพายเรือขายของ หรือ พ่อค้าเรือเร่, อาชีพทหารเรือ, พนักงานการประปา, อาชีพเดินเรือ หรือ ขนส่งทางเรือ ฯลฯ เป็นต้น

ในหมวดฤกษ์นี้ จะประกอบไปด้วยบุคคลที่มีจันทร์ หรือ ลัคนากำเนิด สถิตอยู่ในกลุ่มดาวที่ อารทรา  หรือ ดาวตาสำเภา, กลุ่มดาวที่ ๑๕   สวาติ  หรือ ดาวช้างพัง  และ กลุ่มดาวที่ ๒๔  ศตภิษก  หรือ ดาวพิมพ์ทอง

ลักษณะนิสัยใจคอของคนที่เกิดในเทวีฤกษ์ เท่าที่พบเห็นมาส่วนมาก มักจะมีลักษณะนิสัยใจคอตามแบบลักษณะของผู้หญิงทั่วไป แม้กระทั่งบุคคลนั้นจะเป็นชาย ก็จะมีลักษณะนิสัยใกล้เคียง หรือโน้มเอียงไปในทางผู้หญิง คือ มีลักษณะนิสัยเรียบร้อย สุภาพ นุ่มนวล อารมณ์ดี รักสวยรักงาม รู้จักเอาอกเอาใจ โอนอ่อนผ่อนตาม ขี้หึง ขี้ระแวง เจ้าแง่ แสนงอน ขี้น้อยใจ ช่างคิด ช่างฝัน ช่างจินตนาการ มักวางโครงการ หรือแผนการต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ไม่ชอบทำงานที่หนัก หรืองานที่ต้องเปรอะเปื้อน กรำแดด กรำฝน ลุยน้ำลุยโคลน มักชอบงานที่ง่าย ๆ สบาย ๆ ได้ผลตอบแทนสูง หนักไม่เอา แต่เบาสู้ ฯลฯ แต่ก็นั่นแหละ คนที่เกิดในเทวีฤกษ์ ใช่จะมีลักษณะนิสัยแบบนี้เหมือนกันทุกคนไป บางคนอาจจะมีครบถ้วน บางคนอาจจะมีบางส่วน หรือ บางคนอาจจะไม่มีเลยก็ได้ เหมือนกับบุคคลที่เกิดในฤกษ์อื่น ๆ ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีลักษณะนิสัย การงานอาชีพ การดำเนินชีวิตตรงตามความหมายของฤกษ์นั้น ๆ เสมอไป

 

 

ยกตัวอย่าง ดวงพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ท่านทรงมีพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓ เวลา ๐๘.๕๕ น. ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีมะโรง เมื่อเฉลิมรูปดวงพระราชชะตาแล้ว พระราชลัคนาของพระองค์ สถิตอยู่ในราศีกุมภ์ ธาตุลม เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๒๔ ศตภิษก หรือ กลุ่มดาวพิมพ์ทอง ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ โดยมีดาวจันทร์ สถิตในราศีมังกร ธาตุดิน เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๒๑ อุตราษาฒ ประกอบด้วยโจโรฤกษ์

อิทธิพลของพระราชลัคนาที่สถิตในเทวีฤกษ์ ส่งผลให้พระองค์ท่านมีพระราชจริยวัตรที่สุภาพ นุ่มนวล ทรงมีความเป็นสุภาพบุรุษ ตามแบบฉบับผู้ดีอังกฤษทุกกระเบียดนิ้ว เพราะทรงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ตั้งแต่พระชนมายุยังน้อย ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการด้านพลเรือน และด้านการทหาร ทรงโปรดศิลปการแสดง และกิจกรรมบันเทิงทุกชนิด โปรดให้มีการแสดงละครในเขตพระราชฐานเป็นประจำ และในบางพระราชวโรกาส พระองค์ก็ทรงร่วมแสดงด้วยโดยไม่ถือพระองค์ ,ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านการประพันธ์ ทรงพระราชนิพนธ์บทละคร บทกลอน บทกวี บทความต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย โดยจะเห็นได้ว่า ลักษณะงานประพันธ์นั้น ผู้ประพันธ์จะต้องมีลักษณะนิสัยที่สร้างสรรค์ เพ้อฝัน  ต้องมีจินตนาการสูง ตรงตามลักษณะของผู้ที่เกิดในเทวีฤกษ์ ฯลฯ

แต่ด้วยอิทธิพลของดาวจันทร์ ที่สถิตในโจโรฤกษ์ ทำให้พระองค์ทรงใช้จ่ายเงินในท้องพระคลัง ไปในกิจการต่าง ๆ อย่างมากมาย ทั้งที่บางอย่างดูเหมือนจะเป็นสิ่งไม่จำเป็น หรือเป็นการฟุ่มเฟือย ถึงกับมีการกล่าวถึงยุคของพระองค์ไว้ในปริศนาพยากรณ์ว่า  “ราชโจร”  และนี่ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ต้องตกต่ำลงอย่างมาก ถึงขนาดมีการปลดข้าราชการออกบางส่วนออกไปเพราะไม่มีเงินจะจ่าย เมื่อสิ้นรัชสมัยของพระองค์ นอกเหนือไปจากเหตุสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจากภัยมหาสงครามโลก ที่ส่งผลกระทบไปยังประเทศต่าง ๆ ทุกประเทศโดยถ้วนหน้า

๗. เพชฌฆาตฤกษ์ ฤกษ์ผู้ฆ่า ผู้ทำลาย หมายถึง บุคคลผู้มีอาชีพในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เช่น เพชฌฆาตนักโทษในเรือนจำ, มือปืนรับจ้าง, นายพราน, ชาวประมง, คนฆ่าสัตว์ในโรงฆ่า หรือ พวกที่รับจ้างฆ่ามด ฆ่าปลวก ฆ่าแมลง ฯลฯ รวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตาย หรือ เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย เช่น เจ้าหน้าที่เก็บศพ, เจ้าหน้าที่ชำแหละศพ, นักแสดงกายกรรมผาดโผน,สัปเหร่อ, คนขายประกันภัย, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, แพทย์, พยาบาล ฯลฯ   ซึ่งแพทย์ และพยาบาล มีหน้าที่รักษาคนไข้  ช่วยชีวิคคนไข้ ด้วยการทำลายล้างเชื้อโรค หรือ ฆ่าเชื้อโรคให้หมดไปจากร่างกาย ถือเป็นอาชีพเกี่ยวกับการฆ่าเช่นกัน

คำว่า เพชฌฆาต หรือ ผู้ฆ่า ฟังดูแล้วน่ากลัว ขนลุกซู่ เพราะคนฆ่ามักจะมีอารมณ์ที่โหดร้าย ใครก็ตามที่โหรเขาผูกดวงแล้ว บอกว่าเกิดในเพชฌฆาตฤกษ์  ย่อมมีความรู้สึกไม่สบายใจ หรือพาลไม่เชื่อถือหมอดู ไม่อยากให้ใครอ่านดวง ทำนายดวงอีกต่อไป ยิ่งหมอดูส่วนใหญ่ ขาดความเข้าใจในเรื่องฤกษ์ด้วยแล้ว พอผู้มารับบริการ ถามและให้อธิบายความหมายเกี่ยวกับฤกษ์ลัคนา ที่รู้ความหมายบ้างแบบงู ๆ ปลา ๆ พอที่จะทำนายได้ เพราะฟังแล้วดูดี ก็กล้าทำนายทายทักไป แต่ถ้าหากต้องอธิบายไปตามความหมายในทางไม่ดี อย่างเช่น ทลิทโทฤกษ์ โจโรฤกษ์ หรือ เพชฌฆาตฤกษ์ล่ะก็ ต้องอ้ำ ๆ อึ้ง ๆ หรือพาลไม่ตอบ บุ้ยบ้าย เฉไฉไปเรื่องอื่น เอาตัวรอดก่อนล่ะโยม

ในหมวดฤกษ์นี้ จะประกอบไปด้วยบุคคลที่มีจันทร์ หรือ ลัคนากำเนิด สถิตอยู่ในกลุ่มดาวที่ ปุนรวสุ  หรือ ดาวสำเภาทอง , กลุ่มดาวที่ ๑๖   วิสาขา  หรือ ดาวคันฉัตร  และ กลุ่มดาวที่ ๒๕  บุรพภัทรบท  หรือ ดาวหัวเนื้อทราย

อันลักษณะนิสัยใจคอของคนที่เกิดเพชฌฆาตฤกษ์นั้น ใช่ว่าจะเป็นคนใจคอโหดร้าย อำมหิต คิดฆ่า คิดทำลายล้างชีวิตผู้อื่นหาได้ไม่ คนที่ฆ่าคน ฆ่าสัตว์ชนิดไม่กระพริบตา อย่างเช่น จับตั๊กแตนเป็น ๆ ใส่ไปในกะทะน้ำมันที่เดือดพล่านทีละร้อย ๆ ตัว วันหนึ่ง ๆ เป็นหมื่น ๆ ตัว หากขอดวงเขามาดู อาจจะไม่ใช่คนที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเพชฌฆาตฤกษ์ก็เป็นได้ คนที่เกิดในฤกษ์อื่น ๆ แล้วใจคอโหดร้าย อำมหิต มีให้เห็นถมไป ดังนั้น จะมาทำนายทายทักว่า เกิดเพชฌฆาตฤกษ์ ฤกษ์ผู้ฆ่า แล้วต้องเป็นนักฆ่า ใจคอโหดร้าย มีหวังเจอดี เจอคนโหดร้ายเข้าจริง ๆ หมอดูไม่ตายก็คางเหลืองเพราะคำทำนายของตนในคราวนั้น

 

 

อย่างดวงของผู้พันตึ๋ง หรือ พันตรีเฉลิมชัย มัจฉากล่ำ ที่ถูกศาลอุทรณ์ตัดสินยืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ประหารชีวิตสถานเดียว ในคดีฆ่าอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ขณะนี้ถูกขังอยู่ในระหว่างฎีกา ข้อมูลการเกิดที่ได้รับมา เขาเกิดวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๘ (หลัง)  ปีมะเส็ง เมื่อเฉลิมรูปดวงชะตาแล้ว ลัคนาตกอยู่ในราศีตุล ธาตุลม เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๑๕ สวาติ หรือ กลุ่มดาวช้างพัง ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ โดยดาวจันทร์ เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๒ ภรณี หรือ กลุ่มดาวก้อนเส้า ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์

ดูจากฤกษ์ลัคนา และฤกษ์ดาวจันทร์ในดวงกำเนิดแล้ว ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนใจคอโหดร้าย ฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมไปได้ แต่กฎเกณฑ์การพิจารณาดวงชะตานั้น ใช่ว่าจะพิจารณาแต่เพียงจุดใดจุดหนึ่งหาได้ไม่ จะต้องพิจารณาจุดอื่น ๆ ประกอบด้วย ดวงนี้ผมพิจารณาแล้ว ไม่ยากที่จะวินิจฉัย เพราะดาวพฤหัสบดี (๕) ดาวคุณธรรมความดีของเจ้าชะตา ตกอยู่ในภพมรณะ โดยมี ดาวเสาร์ (๗) ดาวครองใจ หรือ ดาวที่ใช้ในการพิจารณาเรื่องของจิตใจ อยู่ในภพวินาศนะ กุมกับเนปจูน (น) วินาศนะโลกธรรม และตรีโกณถึงพฤหัสบดี (๕) ดาวคุณธรรมความดี โดยมีราหู (๘) ดาวร้าย ตัวอันธพาล ทำมุมตรีโกณอีกมุมหนึ่งในภพพันธุ

และถ้าจะเอาเรื่องของฤกษ์มาพิจารณา ก็จะเห็นว่า พฤหัสบดี (๕) ดาวคุณธรรม นอกจากจะอยู่ในภพมรณะแล้ว ยังถูกดาวพุธ (๔) เจ้าเรือนวินาศนะ ที่เสวยนักษัตร์ฤกษ์ปุรนวสุ หรือ กลุ่มดาวสำเภาทอง ประกอบด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ นำหน้า โดยกุมกับดาวศุกร์ (๖) เจ้าเรือนลัคนาในภพศุภะ (ภพคุณธรรมความดี) ด้วยเหตุนี้แหละครับ ผู้พันตึ๋ง จึงได้ชื่อว่า เป็นทหารมาเฟีย ก่อกรรมทำเข็ญให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนหลายครั้งหลายครา และในที่สุดก็หนีกฎแห่งกรรมที่ทำไว้ไม่พ้น

ลักษณะนิสัย หรือการดำเนินชีวิตของบุคคลที่เกิดในเพชฌฆาตฤกษ์ ส่วนมากเท่าที่ผมพบเห็น มักจะเป็นคนใจคอเด็ดเดี่ยว มั่นคง เอาจริงเอาจัง อดทนอดกลั้นต่อสรรพทุกข์ทั้งหลาย รักสันโดษ คือ พอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้ ไม่ยุ่ง ไม่สุงสิง หรือข้องแวะกับผู้ใดโดยไม่จำเป็น ชอบความสงบเงียบ และความเป็นส่วนตัว สุขภาพร่างกายแข็งแรง ดวงแข็ง ไม่ตายด้วยอุบัติเหตุ หรือถูกฆาตกรรม และมักมีอายุยืนยาว ชะตาชีวิตส่วนใหญ่ มักจะสูญเสีย หรือพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักก่อนวัยอันสมควร ชีวิตมักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน จากดีเป็นร้าย จากร้ายเป็นดี หากมีโอกาสได้บวชเรียน หรือมีโอกาสปฏิบัติกรรมฐาน ก็จะเข้าถึงธรรมได้เร็วกว่าผู้อื่น

 

 

อย่างเช่น สมเด็จย่า พระราชลัคนาของพระองค์ท่าน สถิตอยู่ในราศีตุล ธาตุลม เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๑๖ วิสาขา หรือ กลุ่มดาวคันฉัตร ประกอบไปด้วยเพชฌฆาตฤกษ์ ท่านทรงสูญเสียพระราชสวามี และพระราชโอรส (ร.๘.) ก่อนวัยอันสมควร, พระพลานามัยของพระองค์ท่านดีเยี่ยม ทรงดำเนินอย่างคล่องแคล่ว ว่องไว กระฉับกระเฉง แทบจะไม่มีอาการพระประชวร หรือโรคร้ายใด ๆ ทรงมีพระชนมายุยืนยาวถึง ๙๔ พรรษา พระองค์ท่านทรงพอพระทัยที่จะอยู่ในที่สงบเงียบ เช่น พระตำหนักวิลล่าวัฒนา เมืองโลซานน์ ประเทศสวิส ฯ หรือ พระตำหนักดอยตุง จ. เชียงราย ฯลฯ เป็นต้น

 

 

ท่านเจ้าคุณนรรัตน ฯ ที่ผมนำดวงชะตาของท่านมาวิจารณ์อย่างละเอียด ท่านทรงสูญเสียล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ ๖ ที่ท่านจงรักภักดียิ่งด้วยชีวิตก่อนวัยอันสมควร ต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ อยู่กับยายตั้งแต่เล็กจนโต ท่านเป็นคนที่รักสันโดษ รักความสงบ ไม่ยุ่งเกี่ยว ไม่สุงสิงกับใคร ตั้งแต่สมัยยังเป็นฆราวาส และเมื่อบวชแล้ว ท่านก็ไม่รับแขกที่กุฏิ ไม่ออกนอกวัดรับนิมนต์กิจใด ๆ อดทนอดกลั้นต่อโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนท่าน ใจคอเด็ดเดี่ยวมั่นคง รักสัจจะเท่าชีวิต  ท่านประหาร หรือ ฆ่ากิเลสในตัวของท่านได้อย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะความโกรธ กิเลสอย่างหยาบ ที่ท่านฆ่าได้สำเร็จ ตั้งแต่สมัยรับราชการเป็นมหาดเล็กอยู่ในวังใหม่ ๆ และโดนมือดีมารังแก เอาน้ำมาราดรดที่นอนท่านทุกวัน ทำให้ท่านไม่อาจบนนอนที่นอนได้ จึงแก้ปัญหาด้วยการไม่นอนบนที่นอนซะเลย ท่านทราบดีว่าเป็นใคร และไม่โกรธไม่เคือง ไม่อาฆาตมาดร้าย แม้คนที่แกล้งท่าน ต่อมาจะต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของท่านก็ตาม เรื่องความโกรธนี้ หากใครฆ่าเสียได้ย่อมอยู่เป็นสุข สมดังพุทธพจน์ที่ทรงกล่าวไว้

๘. ราชาฤกษ์ เป็นฤกษ์ยอดนิยมติดอันดับหนึ่ง เพราะหลายคนเชื่อว่า ฤกษ์พระราชา หรือ พระเจ้าแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่ดีที่สุด ปรารถนาอะไรก็มักจะได้ดังสมประสงค์ดังพระราชา ชีวิตมีแต่ความสุขสบายอยู่ในรั้วในวัง แท้ที่จริงแล้ว พระราชาทุกพระองค์ ใช่จะสุขสบาย ปรารถนาอะไรก็ได้ดังใจคิดทุกสิ่งสรรพ ตามที่เราท่านเข้าใจไม่ พระราชาบางพระองค์ ทรงมีพระราชภาระที่หนักอึ้ง ทรงลำบากตรากตรำพระวรกาย แทบจะไม่มีเวลาทรงพระเกษมสำราญเลยทีเดียว ดังนั้น คนเกิดราชาฤกษ์ก็เช่นกันกับฤกษ์อื่น ๆ คือ ใช่ว่าจะต้องสุขสบายด้วยกันทุกคนหาได้ไม่ บางคนเกิดมามีวิถีชีวิตที่ลำบากยากแค้นแสนเข็ญ ทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต แทบทั้งชีวิตก็ยังหาความสุขสบายไม่ได้ก็มีให้เห็น

ในหมวดฤกษ์นี้ จะประกอบไปด้วยบุคคลที่มีจันทร์ หรือ ลัคนากำเนิด สถิตอยู่ในกลุ่มดาวที่ ปุษยะ  หรือ ดาวสมอสำเภา , กลุ่มดาวที่ ๑๗   อนุราธ  หรือ ดาวประจำฉัตร  และ กลุ่มดาวที่ ๒๖  อุตรภัทรบท  หรือ ดาวไม้เท้า

ลักษณะนิสัยและการดำเนินชีวิต  ของบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของราชาฤกษ์ เท่าที่เห็นมา ส่วนมากมักจะมีวิถีชีวิตที่โดดเด่น เป็นผู้นำ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความกล้าหาญ ขยัน เข้มแข็ง อดทน สามารถแบกภาระอันหนักอึ้งได้อย่างสบาย บางคนทำอะไรมักเอาแต่ใจตนเอง ชอบให้คนมาเอาอกเอาใจ ไม่ยอมก้มหัว หรือยอมแพ้อะไร กับใครง่าย ๆ ชีวิตโดยทั่วไปมักเรียบง่าย สุขสบาย ไม่ค่อยโลดโผนหรือพลิกผัน มีโอกาสก้าวหน้าประสบความสำเร็จในการงานอาชีพ และการดำเนินชีวิตตามรูปแบบที่ตนเองต้องการ

อาชีพของผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของราชาฤกษ์ ค่อนข้างที่จะกว้างและครอบคลุมไปทุกสาขาอาชีพ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการปกครอง อาชีพนักการเมืองเสมอไป อาจจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้ ที่มีลักษณะโดดเด่น ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัว ยิ่งไปทำงานในองค์กรอิสระ หรือ องค์กรใหญ่ ๆ ที่มีเครือข่าย หรือสาขาทั่วไปทุภภูมิภาค โอกาสที่ผู้เกิดราชาฤกษ์ จะก้าวขึ้นไปดำรงตำแหน่งหัวหน้า หรือนักบริหาร ย่อมมีมาก

องค์กรที่ถือว่าเป็นราชาฤกษ์ในตนเอง ได้แก่ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งหลาย, ธนาคาร ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ที่มีสาขาทุกภูมิภาค, พรรคการเมืองชั้นนำ, สถานทูต, องค์การระหว่างประเทศ, บริษัทการบิน, สถานีโทรทัศน์, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ หากบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของราชาฤกษ์ไปทำแล้ว มีโอกาสทีจะก้าวหน้าประสบความสำเร็จสูง


ตอนต่อไป

 ตอนที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

Copyright © 2002 - 2006 All Rights Reserved