กายวิภาคจักรราศี (๓๔)

*************

ราชาฤกษ์ เป็นฤกษ์ของพระราชา หรือ พระเจ้าแผ่นดินก็จริง แต่เชื่อเถอะครับว่า ผู้ที่เกิดภายใต้อิทธิพลของราชาฤกษ์ มีจำนวนน้อยรายมากที่จะได้เป็นพระราชา หรือ พระเจ้าแผ่นดิน จากสถิติของผมเท่าที่มีอยู่ จะสังเกตได้ว่า พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทั้ง ๙ พระองค์ มีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ที่พระราชลัคนาของพระองค์ท่านสถิตอยู่ในราชาฤกษ์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ ๕ พระปิยมหาราชของปวงชนชาวไทยนั่นเอง  รายละเอียดเกี่ยวกับพระราชลัคนาของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ และจันทร์เสวยฤกษ์ พอจะประมวลให้ทราบดังนี้

 

 

รัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๒๗๙ เวลา ๐๒.๔๒ น. (โบราณท่านเรียกเวลานี้ว่า ๘ ทุ่ม ๗ บาท) ตรงกับวันพุธ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะโรง พระราชลัคนาสถิตในราศีมังกร ธาตุดิน เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๒๑ ประกอบด้วย โจโรฤกษ์ จันทร์เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๑๖ วิสาขา ประกอบด้วย เพชฌฆาตฤกษ์

 

 

รัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมีพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๑๐ เวลา ๑๑.๒๕ น. ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๔ ปีกุน พระราชลัคนาสถิตในราศีพฤษภ ธาตุดิน เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๔ โรหิณี ประกอบด้วย ภูมิปาโลฤกษ์ จันทร์เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๓ กฤตติกา ประกอบด้วย โจโรฤกษ์

 

 

รัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๓๐ เวลา ๐๔.๓๖ น. (โบราณเรียกเวลานี้ว่า ๑๑ ทุ่ม) ตรงกับวันจันทร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะแม พระราชลัคนาสถิตในราศีกุมภ์ ธาตุลม เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๒๕ ปุรพภัทรบท ประกอบด้วย เพชฌฆาตฤกษ์ จันทร์เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๒๑ อุตราษาฒ ประกอบด้วย โจโรฤกษ์

 

 

รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๔๗ ตรงกับวันพฤหัสบดี  ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีชวด พระราชลัคนาสถิตในราศีกันย์ ธาตุดิน เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๑๓ หัสตะ ประกอบด้วย ภูมิปาโลฤกษ์ จันทร์เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๒๗ เรวดี ประกอบด้วย สมโณฤกษ์

 

 

รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ เวลา ๑๘.๕๑ น. ตรงกับวันอังคาร แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีฉลู   พระราชลัคนาสถิตในราศีมีน ธาตุน้ำ เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๒๖ อุตรภัทรบท ประกอบด้วย ราชาฤกษ์ จันทร์เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๒ ภรณี ประกอบด้วย มหัทธโนฤกษ์

 

 

รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓ เวลา ๐๘.๕๕ น. ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง พระราชลัคนาสถิตในราศีกุมภ์ ธาตุลม เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๒๔ ศตภิษก ประกอบด้วย เทวีฤกษ์ จันทร์เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๒๑ อุตราษาฒ ประกอบด้วย โจโรฤกษ์

 

 

รัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖ เวลา ๑๘.๒๕ น. ตรงกับวันพุธ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเส็ง พระราชลัคนาสถิตในราศีพฤษภ ธาตุดิน เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๔ โรหิณี ประกอบด้วย ภูมิปาโลฤกษ์ จันทร์เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๑๖ วิสาขา ประกอบด้วย เพชฌฆาตฤกษ์

 

 

รัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงมีพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ เวลา ๐๔.๓๐ น. ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู พระราชลัคนาสถิตในราศีสิงห์ ธาตุไฟ เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๑๐ มาฆะ ประกอบด้วย ทลิทโทฤกษ์ จันทร์เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๑๔ จิตรา ประกอบด้วย เทศาตรีฤกษ์

 

 

รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาซูเสท ประเทศสหรัฐอเมริกา ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ พระราชลัคนาสถิตในราศีมังกร ธาตุดิน เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๒๒ ศรวณ ประกอบด้วย ภูมิปาโลฤกษ์ จันทร์เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๑ อัศวินี ประกอบด้วย ทลิทโทฤกษ์

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เราจะเห็นว่า มีพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีถึง ๔ พระองค์ ที่ทรงมีพระราชลัคนาสถิตใน ภูมิปาโลฤกษ์ หรือ ฤกษ์ผู้รักษาแผ่นดิน, ฤกษ์ผู้ครองแผ่นดิน คือ ล้นเกล้า ฯรัชกาลที่ ๒, รัชกาลที่ ๔,รัชกาลที่ ๗ และ รัชกาลที่ ๙ และมีพระมหากษัตรย์เพียงพระองค์เดียว คือ ล้นเกล้า รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีพระราชลัคนาสถิตใน ราชาฤกษ์ ดังได้กล่าวมาแล้ว

ในดวงของคนธรรมดาสามัญชน ที่มีลัคนา หรือจันทร์เสวยนักษัตร์ สถิตในราชาฤกษ์  หากไม่ได้ทำงานรับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือทำงานองค์กรขนาดใหญ่ จนมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต มักจะเป็นคนเด่นดัง หรือเป็นผู้นำชุมชน ยกตัวอย่างดวงชะตาของนักร้องซุปเปอร์สตาร์ท่านหนึ่ง คือ

 

 

ธงไชย แมคอินไตย์ หรือ พี่เบิร์ด ป้าเบิร์ด ของใครต่อใครที่นิยมคลั่งไคล้ใหลหลง เขาเกิดเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เวลา ๐๕.๑๕ น. ตรงกับวันจันทร์ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีจอ เมื่อเฉลิมรูปดวงชะตาแล้ว จะเห็นว่า ลัคนาสถิตในราศีพิจิก ธาตุน้ำ เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๑๗ อนุราธ หรือ กลุ่มดาวประจำฉัตร ประกอบด้วย ราชาฤกษ์ โดยมีจันทร์ เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๑๕ สวาติ หรือ กลุ่มดาวช้างพัง ประกอบด้วย เทวีฤกษ์

อิทธิพลของลัคนาในราชาฤกษ์ ส่งผลให้นักร้องซุปเปอร์สตาร์ท่านนี้ เป็นคนเด่น มีชื่อเสียงโด่งดัง มีผลงานทางด้านเสียงเพลงออกมาอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องยาวนานมากกว่า ๒๐ ปี โดยไม่มีวี่แววว่าจะตกอับ ดับแสง หรือร่วงโรยจากฟ้าในเร็ววันนี้แต่อย่างใด ไม่ว่าจะแสดงละคร ภาพยนตร์ หรือทำอะไร ดูดี มีชือเสียง ประสบความสำเร็จทุกครั้งไป ทั้งนี้ จันทร์ที่เสวยเทวีฤกษ์ หรือ ฤกษ์นางพญา ฤกษ์แห่งเสน่ห์เมตตา มหานิยม ก็มีส่วนช่วยผลักดัน หรือประคับประคอง ให้นักร้องซุปเปอร์สตาร์ท่านนี้ โด่งดัง มีชื่อเสียง เป็นที่คลั่งไคล้ใหลหลงของแฟนเพลง เป็นที่ศรัทธายอมรับต่อมหาชนโดยทั่วไป ยั่งยืนนานมาจนกระทั่งทุกวันนี้

มีดวงชะตาของจอมโจรชื่อดังคนหนึ่ง ที่เกิดในช่วงที่จันทร์เสวยนักษัตร์ราชาฤกษ์ ที่เราควรนำมาพิจารณาเปรียบเทียบ อย่างน้อยก็จะเห็นได้ว่า คนที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของราชาฤกษ์นั้น ไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายอย่างพระราชา หรือเป็นต้องเป็นคนเด่น คนดัง คนดี มีค่าต่อสังคมเสมอไป อาจเป็นโจรร้ายชื่อดัง เป็นหัวหน้าโจรก็ได้ โจรคนที่ว่านี้ เอ่ยชื่อออกมา คนรุ่นเก่าที่มีอายุ ๖๐ – ๗๐ ปี ขึ้นไปต้องร้องอ๋อกันทุกคน แม้เรื่องราวของเขาจะไม่เคยนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์อย่างเสือใบ หรือ เสือมเหศวร ก็ตาม

จอมโจรที่ผมกำลังจะกล่าวถึงนี้ก็คือ เสือผาด ทับสายทอง จอมโจรชื่อดังแห่งจังหวัดนครปฐม อันที่จริง หากศึกษาประวัติเรื่องราวของเสือผาดแล้ว หลายคนอาจจะให้ความเห็นใจ เพราะเขาเป็นเสือร้าย ปล้นฆ่าชาวบ้าน ฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ด้วยความจำเป็นบังคับ เหมือนเสืออีกหลายต่อหลายคน อดีตของเสือผาดเท่าที่ผมทราบมา เคยเป็นถึงผู้ใหญ่บ้าน เป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคมชนบทในสมัยนั้น ดังนั้น เมื่อต้องมาเป็นเสือร้าย จึงยากแก่การจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปราบปราม เพราะประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความนับถือเสือผาด เห็นใจและเข้าใจในชะตากรรม ต่างช่วยกันเป็นหูเป็นตา คอยบอกความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้เสือผาดแคล้วคลาดปลอดภัยจากตำรวจมาโดยตลอด กว่าจะจบชีวิตเสือผาดลงได้ ตำรวจต้องเสียกำลังพลไปอย่างมากมาย และด้วยความโกรธแค้น เมื่อจบชีวิตเสือผาดได้แล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตัดศีรษะเสือผาด เสียบประจานไว้ที่หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ ดูเป็นที่สยดสยอง และวิพากย์วิจารณ์ของคนทั่วไปในสมัยนั้น ถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างกว้างขวาง

 

 

เสือผาด ทับสายทอง เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ เวลา ๒๒.๓๐      น. ตรงกับวันศุกร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเส็ง เมื่อเฉลิมรูปดวงชะตาแล้ว ลัคนาของเขาสถิตในราศีกุมภ์ ธาตุลม เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๒๕ ปุรพภัทรบท หรือ กลุ่มดาวหัวเนื้อทราย ประกอบด้วย เพชฌฆาตฤกษ์ โดยมีจันทร์เสวยนักษัตร์ฤกษ์ที่ ๒๖ อุตรภัทรบท หรือ กลุ่มดาวไม้เท้า ประกอบด้วย ราชาฤกษ์

ด้วยอิทธิพลของลัคนาในเพชฌฆาตฤกษ์ ทำให้เสือผาด มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคง ทำอะไรทำจริง และกลายเป็นคนที่ใจคอโหดร้าย ฆ่าคนได้อย่างไม่สะทกสะท้าน หรือเกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง และด้วยอิทธิพลของจันทร์ในราชาฤกษ์ ทำให้เสือผาดเป็นที่รักใคร่นับถือของชาวบ้านส่วนใหญ่ มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นหัวหน้าโจรร้ายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือฝ่ายปกครองต้องการตัว โดยตั้งค่าหัวนำจับไว้สูงมาก และด้วยค่าหัวนำจับนี่แหละ ที่ทำให้ชาวบ้านบางคนที่ต้องการเงินค่าหัว คอยบอกเบาะแสของเสือผาดแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จนทำให้ตำรวจสามารถจบชีวิตของเสือผาดได้ในที่สุด

๙. สมโณฤกษ์ แปลตามศัพท์ว่า ฤกษ์ผู้สงบ รักสันติ อยู่อย่างสันโดษ (พอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้) ใช้ชีวิตแบบสมถะ (ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสุขสงบ ไม่ข้องแวะ หรือ เบียดเบียนใคร) ถ้าหมายถึงบุคคล ได้แก่ พระ นักบวช นักสอนศาสนา ฤาษีชีไพร ซึ่งดูจะตีความได้แคบมาก แต่ถ้าจะตีความขยายให้ครอบคลุมไปยังบุคคล และสาขาอาชีพอื่น ๆ ก็น่าจะได้แก่ เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ที่ทำงานในองค์กรศาสนา และมูลนิธิต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน  , ครู – อาจารย์, นักปฏิบัติธรรมกรรมฐาน, นักเผยแพร่ศาสนา, นักดนตรีประเภทคลาสสิก คือ ฟังแล้วทำให้จิตใจสงบ เย็นสบาย, บุคคลที่ทำงานโดยอาศัยสมาธิ และความสงบ เช่น ศิลปินนักวาดภาพ, นักเขียน, นักแปล, นักแข่งขัน ฯลฯ เป็นต้น

ในหมวดฤกษ์นี้ จะประกอบไปด้วยบุคคลที่มีจันทร์ หรือ ลัคนากำเนิด สถิตอยู่ในกลุ่มดาวที่ อาศเลษา  หรือ ดาวเรือน , กลุ่มดาวที่ ๑๘   เชษฐา  หรือ ดาวช้างใหญ่  และ กลุ่มดาวที่ ๒๗  เรวดี  หรือ ดาวปลาตะเพียน

ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคล ที่มีลัคนาและจันทร์สถิตอยู่ในสมโณฤกษ์ เท่าที่พบเห็นมา ส่วนมากมักจะมีจิตใจที่สงบ เยือกเย็น รักสันติ ยึดมั่นคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ พ่อแม่ ครูอาจารย์ มีจิตใจที่โอบอ้อมอารีย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่ในศีลธรรม จรรยา และเชื่อในคำสอนของศาสนา พอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้ ฯลฯ แต่ก็ยังมีบ้างเป็นส่วนน้อย ที่ประพฤติตนตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาข้างต้นบางส่วน หรือทั้งหมด ชนิดหน้ามือเป็นหลังเท้าก็มีให้เห็น ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับบุคคลที่เกิดในฤกษ์อื่น ๆ ทุกหมวดฤกษ์ที่กล่าวมาแล้วน่ะแหละ จะทำนายลักษณะนิสัยใจคอ การดำเนินชีวิต หรืออาชีพนั้น จะต้องพิจารณาสิ่งอื่น ๆ หรือ แง่มุมอื่น ๆ ในดวงชะตาประกอบด้วยเสมอ อย่ามองเพียงจุดใดจุดหนึ่งแล้วทำนายเป็นอันขาด

จากข้อมูลดวงพระบรมราชสมภพของล้นเกล้า ฯ ทั้ง ๙ รัชกาล ที่นำเสนอข้างต้น จะเห็นว่า มีพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสมโณฤกษ์ คือ ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยที่พระองค์ทรงมีพระราชสมภพในขณะที่ จันทร์เสวยนักษัตร์สถิตในสมโณฤกษ์ แม้พระราชลัคนาจะเสวยนักษัตร์สถิตในภูมิปาโลฤกษ์ก็ตาม ด้วยอิทธิพลของจันทร์ ส่งผลทำให้พระองค์ท่านต้องออกบวชอยู่นานถึง ๒๗ พรรษา หรือ ตลอดรัชกาลที่ ๓ เลยทีเดียว และด้วยอิทธิพลของพระราชลัคนาในภูมิปาโลฤกษ์ พระองค์ก็ทรงได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากบรรดาเหล่าเสนาบดี พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารทั้งหลาย ให้เถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศในที่สุด


ตอนต่อไป

 ตอนที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

Copyright © 2002 - 2006 All Rights Reserved