ตรีทศเคราะห์เทวา

ตอนที่ ๑

บทนำเรื่อง

ตอนที่ ๓๒ - ๓๕

พระเสาร์ เทพเจ้าแห่งความทุกข์ระทม

ตอนที่ ๒ -

พระอาทิตย์  สุริยเทพ

ตอนที่ ๓๖ - ๕๐

ราหู เทพอสูรผู้อหังการ์

ตอนที่ ๖ -

พระจันทร์ เทพเจ้าแห่งรัตติกาล

ตอนที่ ๕๑ - ๕๘

พระเกตุ จอมวิปริตอาเพท

ตอนที่ ๑๐ - ๑๔

พระอังคาร เทพเจ้าแห่งสงคราม

ตอนที่ ๕๙ - ๖๔

มฤตยู เทพเจ้าแห่งการปฏิวัติ

ตอนที่ ๑๕ - ๑๘

พระพุธ เทพเจ้าแห่งการติดต่อสื่อสาร

ตอนที่ ๖๕ - ๗๑

เนปจูน เจ้าสมุทร

ตอนที่ ๑๙ - ๒๔

พระพฤหัสบดี ผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์

ตอนที่ ๗๒ - ๙๖

พลูโต เทพเจ้าแห่งขุมนรก

ตอนที่ ๒๕ - ๓๑

พระศุกร์ จอมโลกีย์แห่งสวรรค์

ตอนที่ ๙๗ - ๑๐๑

แบคคัส เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง

 ตอนที่

1

2

 3

4

5 

6

7  8 10 11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  32  33 34 35  36  37 38 39 40 41 42
43 44 45 46  47  48 49 50   51  52 53 54 55 56 57   58 59  60 61 62 63
64   65 66 67 68 69 70 71  72  73 74  75 76   77 78  79 80  81 82  83 84
85   86  87 88 89   90 91  92 93 94  95  96 97 98   99            

 

Copyright © 2002 - 2005 All Rights Reserved