บริการตอบปัญหาดวงชะตา ฟรี

๑. จัดทำขึ้นเพื่อบริการแก่สมาชิกสำนักโหรพลูโตโดยเฉพาะ (คนละส่วนกับการลงทะเบียนการใช้เวปบอร์ด)

๒. ผู้ใช้บริการ ต้องสมัครเป็นสมาชิกของสำนักโหรก่อน ด้วยการเมล์ข้อมูลที่ต้องการมาให้ตามระเบียบการข้างท้าย

๓. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ข้อมูลครบถ้วน ผมจะนำดวงของท่านใส่ลงไปในเวปบอร์ด ตามเวลาอันสมควร

๔. เมื่อดวงของท่านบรรจุไว้ในเวปบอร์ดแล้ว ท่านสามารถตั้งคำถามของท่าน ในกระทู้ที่ตรงกับชื่อของท่าน เท่านั้น

๕. อนุญาตให้ตั้งคำถามได้ครั้งละ ๑ ข้อ ส่วนการเข้ามาตอบคำถามของผมนั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อม ไม่มีกำหนดเวลา

๖. การตั้งคำถามใหม่ ทำได้หลังจากได้รับคำตอบจากคำถามเดิมแล้ว หรือ จะถามเพิ่มเติมจากเดิมย่อมทำได้

๗. หลังจากได้รับคำตอบแล้ว ไม่ว่าผลคำทำนายออกมาอย่างไร ไม่ว่าผิดหรือถูก ช่วยแจ้งให้ทราบด้วย

๘. การตอบปัญหาในส่วนนี้ อาจจะมีนักศึกษาที่เรียนกับผม หัดทำนายดวงชะตา ท่านต้องอนุญาต

๙. ข้อมูลของท่านผมจะเก็บไว้เป็นความลับ ไม่นำไปใช้ประโยชน์ใด ๆ จะใช้เฉพาะนามแฝงของท่านเท่านั้น

๑๐. ท่านสามารถใช้สิทธิในการเป็นสมาชิกของท่าน ถามดวงชะตาคนใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา ได้

*********************

ระเบียบการรับสมัครสมาชิก

๑. คุณสมบัติที่ต้องการมีข้อเดียวคือ "ความจริงใจ" ดังนั้นข้อมูลที่ให้มา ควรถูกต้อง เป็นจริง

๒. ส่งอีเมล์ของท่านมาที่ ajanlekpluto@yahoo.com เท่านั้น โดยมีข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ผมต้องการ ดังนี้

                        ๒.๑  ชื่อ - นามสกุล จริง

                        ๒.๒ นามแฝงที่ใช้ติดต่อ ควรตรงกับนามแฝงที่ใช้ในเวปบอร์ด

                        ๒.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์

                        ๒.๔ อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ

                        ๒.๕ วัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิด ของท่าน เท่านั้น (คนใกล้ชิดต้องการเมื่อตั้งกระทู้)

    หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ผมขอตัดสิทธิในการรับสมัครสมาชิก โดยไม่แจ้งให้ทราบ ฉะนั้น ควรตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนส่ง

๓. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ท่านยังได้รับสิทธิอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการให้บริการตอบปัญหาดวงชะตา คือ

                        ๓.๑ สามารถลงทะเบียนเป็นนักศึกษา เพื่อรับแบบฝึกหัด , แบบทดสอบ , บทเรียน ฯลฯ โดยตรง

                        ๓.๒ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักโหร ที่อาจจัดขึ้นเมื่อผมมีโอกาสไปเมืองไทย

๔. การสมัครเป็นสมาชิกในครั้งนี้  ไม่มีการเรียกเก็บค่าสมัคร ค่าบริการ หรือ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๕. บริการตอบปัญหาดวงชะตาฟรี จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่สมาชิก และให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

                 ที่ต้องกำหนดเงื่อนไขการรับสมัคร และการให้บริการ เพื่อป้องกันคนนอก หรือ คนที่ไม่ประสงค์ดี เข้ามาก่อกวนในเวป ทำให้เสียเวลา และความรู้สึก หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจในเจตนารมณ์

                 เริ่มรับสมัครสมาชิกใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับสมาชิก หรือ คัดชื่อท่านออกจากการเป็นสมาชิก ได้ทุกเมื่อ หากท่านทำผิดข้อตกลง หรือ ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เป็นจริง

ด้วยความปรารถนาดี และจริงใจ

อ.เล็ก พลูโต

๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

ลอส แองเจลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา