ปุจฉา - วิสัชนา พระพุทธศาสนา

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์จำลอง  หะริณสุต

Update Dec.18 , 2005

(คลิกที่หัวข้อเพื่ออ่านวิสัชนา)

ข้อ  ๑. พระพุทธจ้าสั่งสอนอะไรในพระพุทธศาสนา  ขอคำอธิบายอย่างย่อ
ข้อ  ๒. การทำบุญนั้น  หมายความถึง  การทำอะไร ?  หรือ อีกนัยหนึ่งนั้น  คืออะไร ?  และบุญนั้นอยู่ที่ไหน ?  เก็บไว้อย่างไร ?  และ แสดงออกได้อย่างไร ?
ข้อ  ๓.

การกระทำของคนเราทุก ๆ วัน  ย่อมมีทั้งบุญ  (กุศล)  และบาป (อกุศล)  แต่โดยมากมักจะชอบทำแต่ความไม่ดี เป็นบาปอกุศลอยู่เสมอเป็นประจำ  ตัวอย่างเช่น  การยิงนก  ตกปลา  บี้มด  ฆ่าปลวก  ฉีดยาฆ่าแมลงสาป  หยิบของคนอื่นเอาไปเป็นของของตัว  พูดปดเป็นนิจสินของพ่อค้าแม่ขาย  ดื่มเหล้าเป็นประจำทุกเย็นและค่ำ  ฯลฯ  และคนก็มักจะปล่อยตามใจตนเอง  ขาดสติความยั้งคิด  คำถามมีว่า  บาปที่คนทำไปนั้นได้สูญสิ้นหมดไปวันหนึ่ง ๆ  หรือไม่  ถ้าว่าไม่สูญหายไป  ก็คงจะเก็บไว้ในตัวของคนนั้นเพื่อจะได้ให้ผลต่อไปในภายภาคหน้า ตามกฎแห่งกรรม ที่กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างนั้นหรือ  ถ้าเก็บไว้  จะเก็บได้อย่างไร  เก็บไว้ที่ไหน  และ มันแสดงออกซึ่งผลบุญ และผลบาปได้อย่างไร

 
ข้อ  ๔. นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ ?
ข้อ  ๕. จะมีทางพิสูจน์ได้หรือไม่ว่า นรก สวรรค์ มีจริง ?
ข้อ  ๖. คนในโลกนี้มีหลายชาติหลายภาษา  นับถือศาสนาก็ต่างกัน  เมื่อมีการตกนรก และขึ้นสวรรค์  จะไปอยู่ต่าง ๆ ที่กัน ของนรกและสวรรค์ หรืออย่างไรกันแน่
ข้อ  ๗. ผมทำแต่ความดีมาตลอด  แต่ทำไม ? ชาตินี้ผมจึงมีแต่ความทุกข์ ?
ข้อ  ๘.

ผมได้ยินเสียงคนข้างบ้านเขากลับจากทำบุญที่วัด  พูดกับญาติเขาว่า “ขอแบ่งส่วนบุญที่ได้ทำเมื่อเช้านี้ด้วย” จึงอยากทราบว่า เมื่อเขาแบ่งให้คนนั้นไป เขามีเหลือน้อยลงหรือไม่ครับ

ข้อ  ๙. ขอทราบเรื่องตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรได้บ้าง นอกจากคน ?
ข้อ ๑๐. ผู้ที่ตายไปแล้ว รับส่วนบุญที่มีคนทำบุญ และอุทิศส่วนกุศลให้ได้อย่างไร ?
ข้อ ๑๑. การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนศาสนาอื่นได้หรือไม่ ?
ข้อ ๑๒.  
ข้อ ๑๓.  
ข้อ ๑๔.  
ข้อ ๑๕.  
ข้อ ๑๖.  
ข้อ ๑๗.  
ข้อ ๑๘.  
ข้อ ๑๙.  
ข้อ ๒๐.  
ข้อ ๒๑.  
ข้อ ๒๒.  
ข้อ ๒๓.  
ข้อ ๒๔.  
ข้อ ๒๕.