ตาราง ดาวเสวยอายุ เสวยแทรก แบบใหม่

 (ระบบพลูหลวง)

1-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 *

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 *

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 *

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 *

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

 *

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

 *

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

 *

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

 *

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

 *

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

 *

วิธีดูตารางดาวเสวยอายุ - เสวยแทรก หากต้องการทราบว่า อายุ ๕๐ ปี ดาวอะไรเสวยแทรก ก็ดูที่เลข ๕๐ มองขึ้นไปข้างบน ก็จะเห็น ดาวจันทร์ (๒) เสวยแทรก สำหรับดาวเสวยอายุนั้น ได้เขียนไว้ข้างบนแล้ว และทำสีไว้ให้ด้วย จากตัวอย่างอายุ ๕๐ ปี นี้ ดาวอังคาร (๓) เข้าเสวยอายุ และ ดาวจันทร์ (๒) เข้าเสวยแทรก

เป็นไงครับ ใครดูตารางแล้วไม่เข้าใจบ้างเอ่ย ? อุตส่าห์ทำตัวหนาไว้ให้เป็นที่สังเกตแล้ว หากไม่เข้าใจ ก็ต้องกลับไปอ่านย้อนหลังเอาใหม่ ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่า มีวิธีจำดาวเสวยอายุ เสวยแทรก แบบใหม่นี้ โดยไม่ต้องดูตาราง จะมีวิธีไหม มีครับ มีแน่ ๆ ระดับนี้แล้ว ผมคงไม่แบกตาราง หรือเปิดตารางทุกครั้ง เวลาหาดาวเสวยอายุ เสวยแทรกหรอกครับ แต่ผมใช้เขียน และใช้นับเอา ดังนี้

1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

เมื่อผมเขียนใส่กระดาษแล้ว ผมก็จะดูว่า เกณฑ์อายุเท่าไร ที่เราต้องการจะทราบ อย่างเช่น อายุ ๓๙ ปี  อย่างนี้เราก็ต้องทราบนะครับว่า อยู่ในวัยของดาวใดเสวยอายุ ถ้าไม่ทราบก็นับเอาสิครับ นับ ๑ ปี ที่อาทิตย์ (๑) นับ ๑๑ ปี ที่พุธ (๔) นับ ๒๑ ปี ที่ศุกร์ (๖) นับ ๓๑ ปี ที่จันทร์ (๒) นับ ๔๑ ปี ที่อังคาร (๓) นับ ๕๑ ปี ที่พฤหัสบดี (๕) นับ ๖๑ ปี ที่เสาร์ (๗)  นับ ๗๑ ปีที่มฤตยู (๐) นับ ๘๑ ปีที่ เนปจูน (น) นับ ๙๑ ปี ที่พลูโต (พ)

                ตัวอย่างการนับ

38

 

39

 

40

 

31

 

32

33

34

 

35

 

36

 

37

 

                อย่างอายุ ๓๙ ปี ดังตัวอย่าง เราก็ เริ่มนับตั้งแต่อายุ ๓๑ ปี ที่จันทร์ (๒) (ผมทำตัวหนาไว้ให้สังเกตแล้วนะครับ) นับจากจันทร์ (๒) 31, อังคาร (๓) 32, พฤหัสบดี (๕) 33, เสาร์ (๗) 34, มฤตยู (๐) 35, เนปจูน (น) 36, พลูโต (พ) 37, อาทิตย์ (๑) 38 และ มาถึงพุธ (๔) 39 เราก็จะรู้ว่า วัยอายุ ๓๙ ปี นั้น ดาวจันทร์ (๒) เสวยอายุ และดาวพุธ (๔) เสวยแทรก

                ข้อสำคัญ ต้องท่องจำให้ได้นะครับว่า ตำแหน่งใกล้ ไกล ของดวงดาวที่เราจะนับนั้นน่ะเป็นอย่างไร เขียนให้ถูกต้องเสียก่อน ไม่งั้นนับผิด นับถูก ทายผิด ทายถูก จะมาว่ากันไม่ได้นะ

                ดาวเสวยอายุ เสวยแทรก มีความสำคัญมาก ในอันที่เราจะรู้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับเรา ในปีที่ดาวนั้นเสวยอายุ เสวยแทรก โดยใช้พิจารณาควบคู่ไปกับลัคนาจรตามภพ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น หากดาวเสวยอายุเสวยแทรก เป็นดาวที่มาจากเรือนที่ให้คุณ ก็จะส่งผลให้คุณ หากมาจากเรือนที่ให้โทษ เช่น อริ มรณะ วินาศนะ ก็จะส่งผลให้โทษ หากดาวเสวยอายุ เสวยแทรกเป็นดาวที่ให้คุณ เช่น เป็นเกษตร อุจจ์ คู่มิตร ก็จะให้คุณ หากเป็นดาวที่ให้โทษ เช่น เป็น ประ, นิจ หรือคู่ศัตรู ก็จะให้โทษ ส่วนจะให้คุณให้โทษอย่างไร ก็ต้องพิจารณาความหมายของดาว, ความหมายของเรือน นั้น ๆ ถึงจะทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา หรือเจ้าชะตา ดีหรือร้าย อย่างไร ในปีนั้น ๆ ก็ว่ากันไป